Megyei tagegyesületi hírek

Somogy megye – Virágkereskedőknek kötelező agrárkamarai tagság?


2013.07.24   |   

Adategyeztetés, agrárkamarai hozzájárulás, - tagdíj, illetve -nyilvántartásba vétel. Ezekre hivatkozva kereste meg a KISOSZ több somogyi tagját a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, értesítette lapunkat a szövetség megyei tagegyesülete.

 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több, az agrárágazattal kapcsolatos területen működő kereskedelmi tevékenységet folytató (például virág-, koszorú-, és dísznövény kereskedő) tagunkat levélben kereste meg adategyeztetés, valamint az agrárkamarai hozzájárulási díjjal és tagdíjjal kapcsolatos tájékoztatás céljából, hívta fel a figyelmet a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete "KISOSZ" megyei szervezetének ügyvezető társelnöke,Kertész Rezső. Amint az a szerkesztőségünkhöz eljuttatott információból kiderül, az agrárkamarai levélben jelzik, hogy a fent nevezett kereskedőket a 2012. évi CXXVI tv – továbbiakban kamarai törvény – alapján nyilvántartásba kell venni.

 A somogyi KISOSZ megkereste a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, s a munkatársuktól kapott tájékoztatás szerintazok a vállalkozók tartoznak a Kamara hatáskörébe, akiknek fő tevékenysége a kamarai törvény 1. mellékletében az Önálló Vállalkozói Tevékenységi Jegyzékében (ÖTVJ) szerepel, illetve a fő tevékenysége a törvény 2. mellékletében lévő TEÁOR számok között szerepel.

  Az ÖTVJ számok között kiskereskedelmi kategóriában

csak a következő tevékenységek szerepelnek:

 475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme

477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme

477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

477602 Hobbiállat eledel és takarmány kiskereskedelem

477603 Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem

477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem

A zöldség-gyümölcs, a hús, húskészítmények, a tejtermék, tojás, zsiradék kereskedelem csak kül-, és nagykereskedelem kategóriában szerepel a listában, tehát a kiskereskedelem nem, jelzi az információ.

Az agrárkamarától kapott tájékoztatás szerint azoknak a vállalkozóknak, akiknek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. március 29-i alakulásakor a fő tevékenységi köre a fenti két mellékletbe tartozott, annak 2013-ban a regisztrációs díjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának kell fizetnie, tudta meg a somogyi KISOSZ .

 AMagyar Kereskedelmi és Iparkamarátóllevélben lehet kérni, hogy a hozzá már befizetett

5 000 forintos regisztrációs díjat utalják vissza a vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra, vagy fizessék ki postai úton a megadott lakcímre (Indoklásként le kell írni, hogy a 2012.évi CXXVI törvény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hatáskörébe került a vállalkozó), majd az összeget el kell utalni az agrárkamara által megadott bankszámlaszámra, folytatódik a somogyi érdekképviselet tájékoztatása.

Egyéni vállalkozó, ha akár fő, vagy melléktevékenysége is a kamarai törvényben meghatározott kategóriába esik, mindenképpen az agrárkamara hatáskörébe kerül, hangsúlyozzák Somogyból.

 Amennyiben egyszemélyes Kft-t, vagy például családtaggal Bt-t alakít (ha céggé alakul), és megváltoztatja 2013-ban a fő tevékenységi körét és csak melléktevékenység lesz a virágkereskedelem, akkor 2014. január 1-jétől visszakerülhet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. (Több kiskereskedő véleménye szerint nem indokolt a vállalkozási forma szerinti megkülönböztetés, amely a családi alapon működő egyéni vállalkozókat – akaratuk ellenére- sorolják a kötelező tagsággal és többlet anyagi teherrel járó agrárkamarába.

  Jelezhet, aki nem tartozik az agrárkamarához

 Ha a megkeresett vállalkozó fő tevékenységi köre nem tartozik a fent jelölt két mellékletbe, az agárkamara honlapjának „bevallás oldalán” www.bevallasnak.hu kell szövegesen jelezni, hogy a vállalkozó a fő tevékenységi köre alapján nem tartozik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hatáskörébe.

 *

Javaslat jogértelmezés vagy törvénymódosítás kezdeményezésére

A Somogy megyei KISOSZ azt javasolja, hogy a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) országos szervezete kezdeményezze a szabályozás jogértelmezését, indokolt esetben a törvény módosítását.