Jogszabályváltozások, kormányzati intézkedések

Törzstőke emelés – több variáció is lehetséges


2016.01.21   |   

A törzstőke-emelés – határideje 2016. március 15. – elmulasztása több százezer forintos pénzbírságot vonhat maga után.

Az új Polgári Törvénykönyv több lehetőséget is biztosít a törzstőke-emelésre, tájékoztat szakmai blogjában dr. Vida Miklós, a krs.hu szakértője.

A tagoknak lehetőségük van arra, hogy a Kft. törzstőkéjét pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával emeljék, amely a társaság pénzforgalmi számlájára vagy házipénztárába történő befizetéssel lehetséges.

Halasztott tőkeemelés – előnye, hátránya

Ugyanakkor nem szükséges a tőkeemelés elhatározásakor a teljes pénzbeli hozzájárulást megfizetni, mert a tagok megállapodhatnak a befizetés későbbi időpontra történő elhalasztásáról.

A tagok a törzstőke-emelés során elhatározott pénzbeli hozzájárulás megfizetésének legkésőbbi időpontjaként a törzstőke-emelés üzleti évét követő üzleti évről szóló beszámoló elfogadását követő 3. hónapot követő 59. napot határozhatják meg.

Ugyanakkor a halasztott pénzbeli hozzájárulással történő törzstőke-emelés azzal a hátránnyal jár, hogy a tag a törzsbetétjének teljes befizetéséig nem jogosult osztalékra és eddig az időpontig a be nem fizetett törzsbetét összegének erejéig felelősséggel tartozik a korlátolt felelősségű társaság tartozásaiért.

Azok számára, akik vállalják a halasztott befizetéssel járó hátrányokat, javasoljuk, hogy a halasztott tőkeemelésről szóló határozatot a 2016-os üzleti évben hozzák meg, hiszen ezzel további évet nyerhetnek.

Apportként követelés – csak, ami jogos

A halasztott pénzbeli befizetéssel történő törzstőke-emelésen kívül a tagoknak lehetősége van arra is, hogy harmadik személlyel szemben fennálló követelésüket bocsássák a társaság rendelkezésére a törzstőke-emelés elhatározásakor.

Apportként viszont csak olyan követelés szolgáltatható, amit annak adósa elismert, vagy amely jogerős bírósági határozaton alapul.

Tagi kölcsön vagy ingó vagyon/ingatlan/kocsi/újítás

Az új Polgári Törvénykönyv nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a tag a kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön összegét, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsássa a társaság rendelkezésére a törzstőke-emelés elhatározásakor.

A tag nem pénzbeli hozzájárulásként követelés mellett vagy azon kívül ingatlant, személygépkocsit, egyéb ingó vagyontárgyat, de akár a saját know-how-ját is apportálhatja a korlátolt felelősségű társaságba. A tagok az apport értékét maguk határozzák meg.

Az apport túlértékeléséből eredő különbözetet a társaság az apport rendelkezésre bocsátásától számított öt éven belül követelheti a tagjától.

Azok a tagok, akik az apport szolgáltatáskori értékét tudatosan túlértékelve fogadják el, az ebből eredő károkért az apport szolgáltatójával egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben.

Ha az apport értéke nem éri el a társaság törzstőkéjének 50 százalékát, az apport rendelkezésre bocsátása elhalasztható, legfeljebb a törzstőke-emelés bejegyzését követő három évig.

Új tag bevonása, esetleg vagyon terhére

A törzstőke-emelés megtörténhet új tag bevonásával is, illetve a törzstőkén felüli vagyon terhére.