Aktualitások, hírek

Online pénztárgépek: tennivalók, ha változik az üzemeltető


2017.03.16   |   

Eladáskor, bérléskor, adó törzsszám változáskor, cégátalakuláskor, tehát üzemeltető-váltáskor a pénztárgépek „átszemélyesítésre” szorulnak. Mutatjuk a folyamat tudnivalóit.

Az új követelményeknek megfelelő online pénztárgépek már alkalmasak az üzemeltető váltásra, azaz „átszemélyesítés”-re, tájékoztat az adóhatóság.

Mikor lehet szükség átszemélyesítésre?

A pénztárgép üzemeltetőjének megváltozásakor, például a pénztárgép eladásakor, vagy bérelt pénztárgép esetén a bérlés elején és végén.

Ugyancsak szükség lehet az átszemélyesítésre akkor, ha megváltozik a pénztárgép üzemeltető adó törzsszáma (az adószám első nyolc számjegye), például a cég átalakulása, beolvadása (stb.) esetén.

Az átszemélyesítést előírja a jogszabály a cserepénztárgép szerviz általi kiadásakor és visszavételekor(*) .

Hogyan lehet átszemélyesítési kódot kérni?

Átszemélyesítéshez az új üzemeltetőnek átszemélyesítési kódot szükséges beszereznie.

A kód a „ PTGREG” nevű nyomtatványon igényelhető. ( Itt elérhető az új verzió.)

A nyomtatvány az általános szabályok szerint elektronikusan vagy papír alapon nyújtható be.

A nyomtatvány PTGREG-01 lapjának (A) blokkjában meg kell jelölni, hogy átszemélyesítési kód igénylése (ld. ábra) történik, tekintettel arra, hogy a pénztárgépek első üzembe helyezéséhez szükséges kód is ezen a nyomtatványon igényelhető.

Az átszemélyesítési kód igénylésekor – hasonlóan a pénztárgép első üzembe helyezéséhez szükséges üzembe helyezési kód igényléséhez – meg kell adni a következő adatokat is:

Üzemeltetés módja (Állandó üzemeltetési hely / Mozgóbolt / Változó telephely / Tartalék pénztárgép / Mozgó szolgáltatóhely)

Az adott pénztárgéphez köthető tevékenység TEÁOR szerint besorolása. Ha a pénztárgéphez több tevékenység is köthető, akkor a kettő legfontosabbat kell megadni.

Az „ Üzemeltetés célja” mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a pénztárgépet bérbeadás céljából kívánják használni, vagy a forgalmazó/szerviz átszemélyesíthető cserepénztárgépként kívánja használni.

Az üzemeltetési módjaként „változó telephely” jelölésekor egyszerre egy kód igényelhető.

A kód igénylése és felhasználása között bekövetkező esetleges változásokat a PTGREG nyomtatvány „MOD” lapján kell jelezni.

A kód felhasználást követően bekövetkező változásokról a PTGTAXUZ nyomtatványon ( Itt elérhető)

kell adatot szolgáltatni.

A PTGREG adatlap kitöltésével kapcsolatos további, részletes tudnivalókat az adatlap kitöltési útmutatója tartalmazza.

Az átszemélyesítési kód igénylésekor az új üzemeltető még nem feltétlenül tudja, hogy milyen típusú pénztárgépet kíván átszemélyesíteni. Ezért a rendszer úgy került kialakításra, hogy az átszemélyesítési kódokat bármilyen típusú pénztárgép fel lehet használni, amely a kód igénylésekor megadott szereplő üzemeltetési helyen fog működni (ha az adott kódot más üzemeltetési helyen kívánja felhasználni az üzemeltető, akkor PTGREG nyomtatvány „MOD” lapot kell kitölteni).

1. Hogyan zajlik az átszemélyesítés?

Az átszemélyesítést az adott pénztárgépről kell kezdeményezni.

A átszemélyesítés funkció a pénztárgépeken a szerviz menüben kerül elhelyezésre, tehát az átszemélyesítéshez az adott pénztárgép típus szervizelésére jogosult pénztárgép műszerész segítsége szükséges.

Jellemzően a műszerésznél van lehetőség a pénztárgéphez kapcsolódó adatkapcsolati előfizetés megszüntetésére a régi, és megkötésére az új üzemeltető vonatkozásában.

Az átszemélyesítés megkezdése előtt a régi üzemeltető idején keletkezett naplóállományokat a jogszabály szerint(**) adathordozóra (CD/DVD) kell írni, mert az átszemélyesítés során ezek a naplóállományok törlődni fognak a pénztárgépről, és csak a NAV szerveren lesznek meg.

Az átszemélyesítés folyamata két fázisból áll.

Az első fázisban (zárt adóügyi napnál) a pénztárgép kapcsolatba lép a NAV szerverrel, és annak utasítására minden naplóállományt elküld, amennyiben ez korábban még nem történt. Ha minden naplóállomány sikeresen megérkezett a NAV szerverre, akkor az blokkolja a pénztárgépet. A pénztárgépen újabb adóügyi napot nyitni az átszemélyesítés befejezéséig nem lehet.

A második fázis során az új üzemeltető által beszerzett átszemélyesítési kódot kell beütni a pénztárgépbe, ami ismét kapcsolatba lép a NAV szerverrel.

Az átszemélyesítési kód alapján a NAV szerver közli a pénztárgéppel az új üzemeltető adatait (név, székhely, adószám, üzlet adatai), hasonlóan a megszemélyesítési folyamathoz.

Az átszemélyesítés a név, székhely, adószám adatok tekintetében az adóhatósági nyilvántartásból vett adatokkal valósul meg, az üzlet adatai az átszemélyesítő kód igénylésekor megadott adatokkal azonosak. Ha ez a művelet sikeresen lezárul, akkor a pénztárgép törli a régi üzemeltetőre vonatkozó naplóállományokat és készen áll arra, hogy az új üzemeltető használja.

A régi és az új üzemeltető igényei szerint a két fázis közvetlen egymás után is lezajlódhat, de akár hosszabb idő is eltelhet közöttük.

2. Mennyi ideig tart a folyamat?

Az átszemélyesítést megelőzően a naplóállományok adathordozóra írása 5-45 percet vesz igénybe, függően az adott pénztárgép típuson a kiolvasás gyorsaságától és a régi üzemeltető idején keletkezett adatok mennyiségétől.

Az átszemélyesítés első fázisa jellemzően néhány perc alatt lezajlik. Növeli a fázis időigényét, ha az adott pénztárgépről sok, nagyméretű naplóállományt kell feltölteni úgy, hogy az adatkapcsolat sávszélessége kicsi.

A második fázis egy-két percen belül lezajlik. Időt igényel még az átszemélyesítéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzése is (pénztárgép napló, adatkapcsolatra vonatkozó szerződés).

3. Mikor lehet átszemélyesíteni a pénztárgépet?

Átszemélyesítés minden olyan pénztárgépen megvalósítható, amely erre műszakilag alkalmas.

Az új követelményeknek megfelelő pénztárgép típusok listája az engedélyező hatóság honlapján itt érhető el. („A 9/2016.(III.25.) NGM rendeletnek megfelelő pénztárgépek”)

Mi lesz a korábbi típusokkal?

 

A pénztárgép típusok többsége még az új követelmények megjelenés előtt kapta meg a forgalmazási engedélyét.

Az ilyen típusokon az új követelményeknek való megfelelést az engedély módosításával biztosítja a forgalmazó, így az engedély kiadása és az új szoftver adott pénztárgépen való telepítése között hosszabb idő is eltelhet.

A szoftverfrissítések ütemezése a forgalmazó kompetenciája.

A konkrét gép átszemélyesítésre való alkalmasságáról célszerű az adott típus forgalmazójánál vagy szervizénél tájékozódni, még az adott pénztárgép megvásárlása előtt.

4. Lehet-e újabb átszemélyesítést végezni átszemélyesített gépen?

Igen.

Ugyanazon pénztárgépen végzett két átszemélyesítés között – műszaki okokból – legalább 24 órának el kell telnie, különben a NAV szerver a pénztárgép újabb átszemélyesítési kezdeményezését elutasítja.

5. Cserepénztárgépek átszemélyesítése.

Amennyiben a forgalmazó, vagy a megbízásából eljáró szerviz cserepénztárgépet biztosít az üzemeltető számára, akkor az üzemeltetőnek kell az átszemélyesítéshez szükséges kódot beszereznie, majd az átszemélyesítési kódról szóló értesítést kinyomtatott formában az átszemélyesítést végző műszerésznek átadnia.

A cserepénztárgép visszaszolgáltatása esetén a szerviznek kell PTGREG adatlapon átszemélyesítési kódot kérni.

6. Kell-e engedélyezni vagy utólag bejelenteni az átszemélyesítést?

Nem.

Az átszemélyesítési kód kiadásakor az állami adó- és vámhatóság azonnal értesül az átszemélyesítés szándékáról, az átszemélyesítéskor pedig annak megvalósulásáról, így külön adatszolgáltatásra nincs szükség.

Kérje műszerész segítségét!

Az átszemélyesítési folyamat az adott pénztárgép típusra jellemző speciális ismereteket igényel, ezért végrehajtásához a forgalmazó által az adott pénztárgép típus szervizelésére kiképzett műszerész segítségével valósítható meg.

____________________________________________

(*) 48/2013 (XI.15.) NGM rendelet 78/F. §

(**) 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 5. melléklet I/7.