Aktualitások, hírek

Jelentse, hogy mit használ!


2014.09.02   |   

Újra emlékeztetünk: a jelenleg használt vagy a használatból kivont számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert be kell jelenteni az adóhatósághoz.

Ahogy azt lapunkban már korábban megírtuk, a bejelentésre kötelező törvény október 1-jétől lesz hatályos.

A most használt programok

Mint ismeretes, a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait

az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni!

A használatból kivont programok

A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak

2014. november 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni.

Egyéb esetekben…

… a bejelentési kötelezettséget a számlázó program rendeltetésszerű használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül, valamint az online számlázó szolgáltatás igénybevételének kezdetétől, illetve az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésétől számított 30 napon kell teljesíteni.

A számlázó program: a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is.

Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós informatikai megoldásokra is – például komplex ügyviteli rendszerek – amelyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak.

Online számlázó rendszer: az általános fogalomhasználat szerint a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

1.1 a használt számlázó program

- nevét, azonosítóját,

- fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát,

- értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát,

- beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program esetén –

a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját;

1.2 a használt online számlázó rendszer

- az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét,

- az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát,

- az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját;

2.1 a használatból kivont számlázó program

- 1.1 pont szerinti adatait,

- használatból történő kivonásának időpontját;

2.2 a használatból kivont online számlázó rendszer

- 1.2 pont szerinti adatait,

- az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját.

A számlázó program azonosítója: bármilyen, a fejlesztő által meghatározott szám-, betű-, vagy egyéb karakterkombináció lehet, ami a számlázó program egyedi azonosítására szolgál (ami alapján a fejlesztő, a forgalmazó a számlázó programot az értékesítéskor nyilvántartásba veszi).

A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor a vevőt, felhasználót tájékoztatni kell a számlázó program nevéről és azonosítójáról!

A számlázó program frissítése, verzióváltása

Ez esetben nem kell ismételten bejelentést tenni, miután ez esetben a használatba vett és már bejelentett program nem – csak annak működése

– változik, vagyis a korábbi név és azonosító alapján maga a program továbbra is beazonosítható marad.

Ha az adóalany nevében más állítja ki a számlát

Ekkor a számlázó programot használó adóalanynak azt az adóalanyt kell tekinteni, akinek/amelynek a nevében a számlázó programmal a számlát kibocsátják, vagyis nem a meghatalmazottat.

Mindez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ténylegesen (fizikálisan) – a képviseleti szabályok figyelembe vételével – a bejelentési kötelezettségnek a meghatalmazott tegyen eleget.

Bejelentés

A bejelentés teljesítéséhez az adóhatóság a SZAMLAZO megnevezésű nyomtatványt rendszeresíti.

A SZAMLAZO adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató 2014. október 1-jétől lesz letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  honlapjáról (http://www.nav.gov.hu/ Letöltések/ Nyomtatványkitöltő programok/Egyszerű keresés/Összetett keresés.

Illetve erre az oldalra kattintva is elérhető. A nyomtatvány elektronikus kitöltését ezúttal is aktív súgó segíti.

A nyomtatvány és kitöltési útmutatója előzetesen, tájékoztató jelleggel 2014. szeptember 1. óta a honlapon elérhető.

A „SZAMLAZO” benyújtása

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be 2014. október 1-jétől az állami adóhatóságnak.